Skibaan regels

 1. Cursusgelden dienen voor aanvang van de cursus te zijn voldaan (pin of contant).
 2. Prijzen zijn onder voorbehoud.
 3. Restitutie van lesgelden en inhalen van lessen is niet mogelijk. Les vervalt bij verzuim. Indien u verhinderd bent voor de les dan dient u dat 24 uur voor aanvang van de les aan ons mede te delen.
 4. Een les kan uitvallen op initiatief van het skicentrum, de les wordt dan op een nader te bepalen tijdstip ingehaald.
 5. Cursisten dienen zich voor aanvang van elke les te melden bij de receptie.
 6. Het is verplicht om tijdens het skiën of snowboarden handschoenen/wanten te dragen. Wij adviseren het dragen van oude sportkleding tijdens het skiën of snowboarden.
 7. De FIS pisteregels worden op onze banen aangehouden.
 8. Het gebruik maken van de pistes en liften is geheel voor eigen risico. Skischool Drechtsteden is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door het gebruik van pistes en de liften.
 9. Betreden van de borstelbanen door onbevoegden is niet toegestaan.
 10. Vrij skiën of snowboarden is alleen mogelijk wanneer de lessen niet worden verstoord.
 11. Aanwijzingen van het personeel dienen te worden opgevolgd.

 

Internationale FIS Pisteregels

 

 1. Houd rekening met de andere skiërs
  Iedere skiër moet zich zo gedragen, dat hij niemand anders in gevaar brengt of schade berokkent.
 2. Beheersing van de snelheid en manier van skiën
  Iedere skiër moet op zicht varen. Hij moet zijn snelheid en manier van skiën aanpassen aan zijn
  kunnen, de piste-, sneeuw- en weersomstandigheden en ook aan de drukte op de piste.
 3. Keuze van het skispoor
  De van achter komende skiër moet zij skispoor zo kiezen, dat hij voor hem skiënde skiërs niet in
  gevaar brengt.
 4. Inhalen
  Inhalen mag van boven en van onder, van links en van rechts, maar alleen met een afstand, die
  de ingehaalde skiër genoeg ruimte laat voor al zijn bewegingen.
 5. De piste op skiën of na stop wegskiën
  Iedere skiër, die een piste op komt skiën of na een stop op de piste weer verder wil skiën, moet
  zich er van verzekeren dat hij dat kan doen, daarbij zowel goed naar boven als naar beneden kijkend.
 6. Blijven staan
  Iedere skiër moet het vermijden op smalle of onoverzichtelijke plaatsen op een afdaling te blijven
  staan, als dat niet noodzakelijk is. Iemand die gevallen is moet een dergelijke plek zo snel mogelijk
  vrijmaken.
 7. Stijgen en afdalen
  Een skiër die stijgt of te voet afdaalt, moet de rand van de afdaling gebruiken.
 8. In acht nemen van tekens
  Iedere skiër moet letten op de markering en signalering.
 9. Hulpverlening
  Bij ongelukken is iedere skiër verplicht hulp te verlenen.
 10. Legitimatieplicht
  Iedere skiër, getuige of betrokkene, verantwoordelijk of niet, moet in geval van een ongeluk zijn
  persoonsgegevens opgeven.